Projectontwikkeling van

Natuurlijke Zonneparken

Uitwerking plan

Na een positief besluit op het principeverzoek zullen wij capaciteitsstudies uitvoeren. Het realiseren van een zonnepark kan een grote landschappelijke impact hebben. Samen met landschapsarchitecten en ecologen zoeken we naar mogelijkheden om onze projecten optimaal in te passen in het landschap. Veel factoren (hoogte van de constructies, de ecologie en vegetatie in en rond het park en de omheiningen) bepalen het aanzien van een zonnepark. En daarmee de acceptatie door de omgeving. In deze fase wordt er intensief met de direct omwonenden gecommuniceerd. Zij hebben doorgaans op invloed hoe de definitieve plannen eruit komen te zien. In deze fase wordt met de omgeving bepaald hoe de financiële participatie door de omgeving het beste kan worden ingevuld. Door de omgeving in een vroeg stadium te betrekken bij de opzet van het zonnepark, inclusief de invulling van de financiële participatie, wordt het draagvlak voor het zonnepark vergroot.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning kan worden aangevraagd als er kan worden voldaan aan alle eisen die daaraan gesteld zijn. In praktijk betekent dit dat studies zijn afgerond, gevraagde rapporten definitief zijn, de omgevingscommunicatie is uitgevoerd en de feedback daarvan is vertaald naar een breed gedragen plan met een landschappelijk ontwerp dat voldoet aan wensen en eisen van belanghebbenden.

SDE++

Nadat de omgevingsvergunning voor het project door de gemeente is verleend en het project een transportindicatie heeft voor de netaansluiting, kan de SDE++ voor grootschalige zonneparken worden aangevraagd. De SDE++ subsidie vult de stroominkomsten aan tot een vast bedrag gedurende de eerste 15 jaar dat het zonnepark stroom opwekt. Meer informatie over de SDE++ kunt u vinden op onze pagina subsidie.

Omgevings communicatie

Alle wensen  van de omgeving voor het zonnepark in beeld krijgen is een belangrijk onderdeel van het uitwerken van het plan.

SDE++

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. Zeker ook voor zonneparken.