Hierom ontwikkelen wij

Zonneparken in Nederland

Zonneparken nodig voor energie transitie

Europa wil in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten. In het Energieakkoord is een doelstelling vastgelegd van 16% duurzame energieproductie in Nederland in 2023. Om deze doelstellingen te halen stimuleert de Rijksoverheid de ontwikkeling van duurzame energie. Zonne-energie is van groot belang om de doelstellingen te realiseren. Zon op daken alleen is hiervoor helaas onvoldoende. Er zijn dus zonneparken nodig. De grote vraag is 'waar' en 'hoe'?

Wat zijn Natuurlijke Zonneparken?

Dit zijn parken die duurzame energie leveren én een bijdrage leveren aan het verbeteren van de lokale biodiversiteit. Het betekent dat we tijdens het ontwerpen van het parken veel aandacht besteden aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Concrete maatregelen worden genomen om de gebiedseigen flora en fauna op en rondom het park te stimuleren. Essentieel is ook dat we tijdens de exploitatie fase maatregelen nemen op het vlak van groenbeheer in relatie tot de bodemkwaliteit.

Waarom Natuurlijke Zonneparken?

Grond in Nederland is schaars en waardevol. Wij vinden dat we daarom op een intelligente wijze met het gebruik van deze grond moeten omgaan. We geven er daarom de voorkeur aan om op verontreinigde, industriële of infra bestemde grond zonneparken te ontwikkelen. We realiseren ons echter ook dat zonder het gebruik van agrarische grond, de doelstellingen van de energie transitie niet gehaald gaan worden. Agrarische gronden zijn dan ook nodig. We geven hierbij de voorkeur aan vooral laagwaardige agrarische gronden. Als we toch een zonnepark ontwikkelen, willen we naast een bijdrage aan de energie transitie ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de lokale biodiversiteit. 

Lokale samenwerking

Bijna elk stuk grond ligt in de buurt van een lokale gemeenschap. Draagvlak van de gemeenschap is essentieel om een succesvol zonnepark te ontwikkelen. Daarom richt Sunvest zich op het ontwikkelen van zonneparken in samenspraak met de lokale gemeenschap. Belangen van de grondeigenaar, de omwonenden, landbouw, natuur en de lokale gemeenschap moeten worden afgewogen. Samengevat, een Natuurlijk Zonnepark is zowel landschappelijk als maatschappelijk uitstekend ingepast. Het biedt voordelen voor de grondeigenaar, landschap, natuur en de lokale gemeenschap. 

Natuurlijke Zonneparken

Dit zijn parken die duurzame energie leveren én een bijdrage leveren aan het verbeteren van de lokale biodiversiteit.

Lokale samenwerking

Een Natuurlijk Zonnepark is zowel landschappelijk als maatschappelijk uitstekend ingepast. Het biedt voordelen voor de grondeigenaar, landschap, natuur en de lokale gemeenschap.

Zet de eerste stap

Bijdragen aan de energietransitie

  Heeft u meer dan 8 ha grond beschikbaar voor een zonnepark? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend en orienterend gesprek:

   Bel ons: (31) 30 341 0999

   Zonnepanelen en windmolens

   Luister hier de podcastserie ‘Op de bres voor een groene RES’

   Hoe zorg je ervoor dat de natuur en het aanleggen van zonne- en windparken in het landschap harmonieus samen gaan? Je hoort het in de podcast: Op de bres voor een groene RES. In deze podcast geven experts zoals Sunvest, je handvaten en delen ze hun ervaringen bij de bouw van een zonneveld.

   Luister de aflevering via: Spotify     iTunes      Soundcloud