Zonneparken in Nederland

Nederland wil in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten. In het Energieakkoord is een doelstelling vastgelegd van 16% duurzame energieproductie in Nederland in 2023. Om deze doelstellingen te halen stimuleert de Rijksoverheid de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Ook op lokaal niveau zien wij dat steeds meer gemeenten zich actief inzetten om hun bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Zonne-energie is een absolute must om de doelstellingen te realiseren. Zon op daken alleen is hiervoor volstrekt onvoldoende. Er zijn dus zonneparken nodig. Hier is bijna iedereen het over eens. De grote vraag is 'waar' en 'hoe'?  Grond is in Nederland schaars en bijna elk stukje grond ligt in de buurt van een lokale gemeenschap.

Draagvlak van deze gemeenschap is essentieel om een succesvol park te ontwikkelen. Daarom richt Sunvest zich op het ontwikkelen van zonneparken in samenspraak met de lokale gemeenschap. Belangen van de grondeigenaar, de omwonenden, de landbouw, natuur, en de lokale gemeenschap moeten worden afgewogen. Samengevat, een succesvol zonnepark is zowel landschappelijk als maatschappelijk uitstekend ingepast. Het biedt voordelen voor de grondeigenaar, landschap en natuur en de lokale gemeenschap. Zo’n park noemen wij een Natuurlijk Zonnepark. Wij excelleren in het ontwikkelen van Natuurlijke Zonneparken. Meer dan 80% van onze initiatieven wordt dan ook een zonnepark. Wij zijn er trots op dat we al zoveel Natuurlijke Zonneparken hebben ontwikkeld.