Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek heeft als doel gesteld om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente verschillende strategieën opgesteld. Zo wil de gemeente volop inzetten op energiebesparing, maar de gemeente ziet ook kansen voor zonne-energie. Omdat zonnepanelen op daken en erven niet genoeg elektriciteit opwekken heeft de gemeente vastgesteld dat er ook nog ruimte voor zonneparken nodig is.

De schattingen zijn dat er aanvullend minimaal 25 hectare aan zonneparken nodig is. Daarom nodigt de gemeente Oldebroek grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om deze initiatieven te kunnen toetsen heeft de gemeente een beleidskader opgesteld waarin het proces beschreven wordt hoe zonneparken zorgvuldig ingepast kunnen worden. Hierin zijn de onder andere volgende uitgangspunten belangrijk: Maatschappelijk draagvlak, Lokaal eigenaarschap, bijdrage aan energiedoelstelling en landschappelijke inpassing.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

-Routekaart klimaatneutraal Oldebroek

-Verkenning grootschalige duurzame energieopwekking

-Regionale Energie Strategie (RES) Oldebroek