Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonneprak

13,5 hectare

Capaciteit

13 MWp

Productie

13.000 MWh per jaar

CO2 reductie

5400 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens


4.000

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

+31 6 260 375 33

sisca@sunvest.nl

Zonnepark Linschoten

Het energielandschap van gemeente Montfoort is in ontwikkeling en in samenwerking met de gemeente geven verschillende partijen invulling aan de energietransitie. In het kader van deze ontwikkelingen, zijn Stedin en Sunvest tot twee initiatieven gekomen. Deze betreffen het plaatsen van een hoogspanningsstation door Stedin en de ontwikkeling van een natuur inclusief agrarisch zonnepark door Sunvest, deze vormen samen een Energiepark. 

Inmiddels heeft de gemeenteraad van Montfoort op 11 december 2023 een positief besluit genomen over het principeverzoek, waardoor Sunvest en Stedin nu verder kunnen met de uitwerking van de plannen.  

Hiermee maakt zonnepark Linschoten deel uit van de plannen van gemeente Montfoort om duurzame energiebronnen op te zetten. In 2050 wil de gemeente Montfoort energieneutraal zijn. Om deze ambitie te halen moet de energievraag lokaal opgewekt worden binnen de gemeente door middel van energiebesparing, zon op dak en ook zon op land. Het plan van Sunvest voor Zonnepark Linschoten zit nu in het ontwikkelproces waarin wordt gewerkt naar een vergunningsaanvraag.

Locatie 

Het plangebied voor het zonnepark ligt in de snelwegzone tegen de A12, in de polder Rapijnen ten noorden van Linschoten. Er zijn drie eigenaren met totaal drie percelen die benut zullen worden voor het zonnepark. Met 13,5 ha netto draagt Zonnepark Linschoten bij aan de ambities van Montfoort door circa 13.000 MWh per jaar op te wekken wat gelijk staat aan 4.000 huishoudens.  

Dit plan voor een zonnepark wil het lokale landschap en de biodiversiteit behouden en versterken terwijl het de overgang naar natuur-inclusieve landbouw met agrarisch natuurbeheer bevordert. In combinatie met een door Stedin te plaatsen hoogspanningsstation, een door Sunvest te plaatsen batterij-unit en een natuur inclusieve agrarische opzet en beheer geeft dit Energiepark een slinger aan de energietransitie van Montfoort. 

Waarom een hoogspanningsstation? 

Stedin Netbeheer B.V. is de wettelijk aangewezen netbeheerder in het grootste deel van de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland. Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten over energie beschikken om te wonen, werken en ondernemen. Om de elektriciteitsvoorziening in de gemeente Woerden, Montfoort en omstreken voor nu en de toekomst te verzekeren, is het noodzakelijk een nieuw hoogspanningsstation te bouwen. Een hoogspanningsstation is een knooppunt in het elektriciteitsnetwerk. Het station bestaat uit transformatoren en een schakelgebouw, die nodig zijn om hoge spanning te veranderen naar een ander niveau. Spanning op lager niveau is nodig om woningen en bedrijven te kunnen voorzien van stroom. Voor meer informatie ga naar https://www.stedin.net/energietransitie. 

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Afbeeldingen

Communicatie met omwonenden

Op woensdagavond 31 januari 2024 verzamelden ruim 50 inwoners van Linschoten zich voor de inloopavond in buurthuis ’t Trefpunt, georganiseerd door Stedin, Sunvest en de gemeente Montfoort. Het was duidelijk een betrokken buurt gezien de goede opkomst. Het doel van de avond was om vragen te beantwoorden over het nieuwe 150/21 kV hoogspanningsstation en het zonnepark dat aan de noordzijde van Linschoten moet komen. De insteek van deze inloopavond is om omwonenden, samen met Stedin en Sunvest en de gemeente, vroegtijdig mee te nemen in ons nieuw te plaatsen hoogspanningsstation en het zonnepark. Wilt u hier  meer over lezen, klik dan op de link bij links/downloads bovenaan de pagina voor het gehele artikel.

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Linschoten. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief