Het zonnebeleid voor uw perceel in de Kempen

De gemeentes Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot (gezamenlijk De Kempen) hebben de ambitie om volledig energieneutraal te worden. Om dit doel te bereiken hebben de gemeentes gezamenlijk bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Omdat met zonnepanelen op daken niet genoeg zonne-energie opgewekt kan worden zien de gemeentes ook een rol weggelegd voor zonneparken. De gemeentes willen daarom ruimte maken voor de realisatie van zonneparken.

Daarom nodigen de gemeentes grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om goede keuzes te maken hebben de gemeentes gezamenlijk een toetsingskader opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonneparken gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van De Kempen. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonnepark te bouwen kunnen gebruik maken van dit toetsingskader bij het indienen van een initiatief bij de gemeentes. In het toetsingskader wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonnepark in de omgeving en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Toetsingskader zonneparken van De Kempen

Regionale Energie Strategie (RES) van De Kempen