Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

9 hectare

Capaciteit

12.5 MWp

Productie

12.000 MWh per jaar

CO2 reductie

7.500 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens

4.000

Jeroen Schmaal

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Zonnepark Brook

Locatie zonnepark Brook Leudal

Leudal verduurzaamt, dat zal u niet ontgaan zijn. Daarvoor heeft de gemeente beleidskaders gepubliceerd en konden initiatiefnemers een plan indienen voor een zonnepark. Sunvest is een van de partijen die door de gemeente geselecteerd is om het initiatief voor een zonnepark verder uit te werken.

Zonnepark Brook is een zonnepark van 9 hectare waarvan circa 6.5 hectare gebruikt zal worden voor zonnepanelen. Op de overige 2.5 hectare, onder en tussen de zonnepanelen is veel aandacht voor natuur en de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit van het gebied. Om het open karakter van het landschap te behouden is er gekozen voor een lage paneelopstelling met maximaal 1.30 meter hoogte. 

Op dit moment zijn wij in afwachting van aangepast beleid van de gemeente. Zodra daar meer duidelijkheid is, zullen wij ons plan binnen deze nieuwe kaders brengen en opnieuw indienen.  

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Afbeeldingen

Locatie zonnepark Brook Leudal

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.Daarom heeft Sunvest al in een vroeg stadium een informatieavond georganiseerd voor alle omwonenden en geïnteresseerden. 

Op woensdag 8 september organiseert Sunvest samen met de twee andere initiatiefnemers een informatiemarkt voor omwonenden van de zonneparken en alle inwoners uit de gemeente. Hier delen wij de actuele stand van zaken en kunt u alle vragen stellen die u heeft.  

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven voor een tijdslot voor de informatiemarkt voor woensdag 8 september.

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Brook. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief