Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

6,2 hectare

Capaciteit

7,5 MWp

Productie

7.200 MWh per jaar

CO2 reductie

4.300 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens


2.500

Jeroen Schmaal

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

blauwe wetering intekening

Zonnepark De Blauwe Wetering

De gemeente West Maas en Waal wil bijdragen aan een duurzame en klimaat neutrale energievoorziening. Hiervoor heeft de gemeente initiatiefnemers opgeroepen om in augustus 2021 plannen in te dienen voor zonneparken op land voor het opwekken van duurzame energie. In totaal zijn er dertien initiatieven ingediend. Op 15 december kondigde de gemeente aan dat er drie initiatieven geselecteerd zijn van de dertien ingediende plannen. Deze drie initiatiefnemers mogen hun plan verder ontwikkelen naar een vergunningsaanvraag toe. Met een score van 28.5 punt is het initiatiefplan van Sunvest voor Zonnepark de Blauwe Wetering als eerste geëindigd in de aanbesteding van de gemeente West Maas en Waal.

Een plan met veel aandacht voor natuur en biodiversiteit

Het perceel van Zonnepark de Blauwe Wetering is circa 6,2 hectare groot en ligt aan de Ulandsestraat tegenover de visvijver van visvereniging HSV de Duikelaar. Het perceel wordt momenteel gebruikt als hooiland voor het nabij gelegen paardenpension. De installatie krijgt een vermogen van 7.5 megawattpiek, goed voor het produceren van groene stoom voor zo’n 2500 huishoudens. In het plan is veel aandacht voor een goede landschappelijke inpassing waarbij een leefgebied wordt gecreëerd voor patrijzen en andere akkervogels. Ook wordt er aangesloten op de ecologische ambities van het waterschap voor de Blauwe Wetering met als doelsoort de kamsalamander. Er worden aan de Ulandsestraat een aantal visplekken gecreëerd in samenwerking met Visvereniging HSV de Duikelaar. Langs de visplekken loopt er een wandelpad langs de sloot naar het naburige zonnepark project. Voor vissers en passanten worden er een picknickbank en informatieborden geplaatst zo kan men genieten van de natuur en kunnen leren over de natuur, biodiversiteit en energietransitie.

Het project ligt vlak onder een ander zonnepark van Sunvest in Druten, Zonnepark De Groenendaal. Ook ligt dit project naast een initiatief van een andere ontwikkelaar. Dat project bevindt zich aan de oostkant naast het zonnepark. Beide partijen stemmen in goed overleg de plannen af zodat de projecten op elkaar aansluiten. 21 april 2022 wordt er een gezamenlijke inloopbijeenkomst georganiseerd voor de lokale gemeenschap. De betreffende mensen zijn hierover geinformeerd.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Afbeeldingen

Informatieavond zonnepark Cothen

Setting van een inloopavond

Lokale Inloopavond

Op 21 april 2022 heeft er een inloopavond plaatsgevonden in het dorpshuis de Uithof te Altforst. Hier zijn omwonenden, belanghebbende partijen en inwoners uit Altforst voor uitgenodigd via brieven, de buurtapp en een advertentie in het lokale krantje de Maas en Waler. Omdat De Blauwe Wetering naast een ander initiatief ligt van TPSolar is de avond gezamenlijk georganiseerd. De presentatie kunt u hier bekijken. De terugkoppeling vanuit de omgeving zal waar mogelijk worden verwerkt in de plannen om deze beter te maken.

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark De Blauwe Wetering. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief