Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

24 hectare

Capaciteit

31 MWp

Productie

30 miljoen KWh per jaar

CO2 reductie

22 miljoen kilo per jaar

Stroom voor huishoudens

10.000

Ook zo'n project?

Jeroen Schmaal

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Zonnepark Hooibroeken

Situatieschets van toekomstig zonnepark Hooibroeken

De gemeente Heusden heeft een grote ambitie voor lokale stroom uit zonne-energie en wil hiervoor alle treden van de zonneladder gebruiken om deze ambitie te realiseren. Een trede hiervan zijn zonneparken met maatschappelijk draagvlak, en dit is voor de gemeente erg belangrijk bij het ontwikkelen van de initiatieven. Sunvest streeft ernaar om met haar Natuurlijke Zonneparken ook meerwaarde voor de samenleving van de omgeving van Heusden te creëren. .

Het geplande zonnepark is gelegen aan de Polderweg nabij de N267 in Oudheusden. Het perceel heeft ongeveer een totale oppervlak van 24 hectare waarop op 21 hectare een Natuurlijk Zonnepark ontwikkeld wordt die goed landschappelijk ingepast wordt en met veel groen ingericht wordt.Zonnepark Hooibroeken is het enige project binnen
de gemeente Heusden tot minimaal 2023 dat aangewezen is als geschikte locatie
voor een grondgebonden zonnepark.

Op 5 oktober 2021 heeft de gemeente Heusden de omgevingsvergunning verstrekt voor het zonnepark en deze is op 16 december 2021 onherroepelijk geworden. Eind mei 2024 waren alle contracten voor Zonnepark Hooibroeken getekend en Financial Close is bereikt. Hiermee heeft het zonnepark, dat ontwikkeld is door energiecoöperatie Energiek Heusden en Sunvest Ontwikkeling, de benodigde financiering opgehaald om te starten met de bouw. Na 3 jaar ontwikkelen is dit een unieke en belangrijke mijlpaal voor Energiek Heusden en Sunvest. 

Zonnepark Hooibroeken wordt ontwikkeld door Sunvest en de lokale energiecoöperatie Energiek Heusden. Sunvest en Energiek Heusden zullen beide voor 50% eigenaar worden van het zonnepark, en hebben beiden 50% zeggenschap in het ontwerp van het zonnepark. Zo heeft de omgeving een belangrijke stem in de ontwikkeling van het zonnepark en zal ook een deel van de opbrengsten van het zonnepark terugvloeien in de omgeving. Op deze manier kunnen alle inwoners van de gemeente Heusden profiteren van de komst van het zonnepark.

Voor de meest recente updates van Energiek Heusden kunt u terecht op www.zonophooibroeken.nl/. Hier vindt u ook de bouwplanning en een fotogalerij van de werkzaamheden.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren natuurlijk zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Rinus Zebregts

Secretaris van Energiek Heusden

“Voor een succesvol project heb je naast een gedreven energiecoöperatie twee andere partijen nodig: Een grondeigenaar die vanaf het begin enthousiast en gedreven is om lokaal eigendom van het op zijn grond te ontwikkelen park te realiseren. En een projectontwikkelaar die zijn nek uit durft te steken door 50% burgerparticipatie serieus en op basis van gelijkwaardigheid met een energiecoöperatie te willen ontwikkelen. Deze laatste partner hebben wij gevonden in Sunvest.”

Afbeeldingen

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Sunvest heeft meerdere gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het toekomstige zonnepark om hun feedback te verzamelen hoe het zonnepark het beste ingepast kan worden in de omgeving.

Daarnaast heeft Sunvest 2 informatieavonden georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving.

De opname van de laatste informatieavond op 17 mei 2021 kunt u hiernaast terug kijken. Alle overige documenten van de informatieavond vind u linksboven op deze pagina onder het kopje links.

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Hooibroeken. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project en sturen bijvoorbeeld uitnodigingen voor informatieavonden.

Aanmelden nieuwsbrief