Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

17 hectare

Capaciteit

22 MWp

Productie

20.000 MWh per jaar

CO2 reductie

13.000 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens


7.000

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Beeld zonnepark Oosterlaak 't Goy

Zonnepark Oosterlaak

In februari 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Houten een besluit genomen over de tender voor zonneparken. In totaal zijn er 10 initiatieven ingediend, en daarvan heeft de gemeente drie initiatiefplannen geselecteerd die verder mogen in de procedure en een vergunningsaanvraag mogen indienen. Het plan van Sunvest voor Zonnepark Oosterlaak is een van de drie geselecteerde initiatieven en mag verder in het proces en toewerken naar een vergunningsaanvraag.

Het geplande zonnepark is gelegen in de gemeente Houten aan de Oosterlaak ten noorden van de Tuurdijk in ’t Goy en ligt verscholen tussen bestaande fruitboomgaarden. Aan de zuidkant van het zonnepark wordt een brede strook van meer dan 20 meter vrijgehouden voor de landschappelijke inpassing waardoor er minimaal zicht zal zijn op de zonnepanelen voor inwoners van ’t Goy. Het totale perceel is circa 17 hectare groot, waarvan circa 3 hectare gebruikt zal worden voor de landschappelijke inpassing.

Het perceel wordt momenteel gebruikt als appel- en perenboomgaard en een deel maisland. Het behoudt van de agrarische grondkwaliteit samen met een goede landschappelijk inpassing, biodiversiteitsmaatregelen ten behoeve van de fruitteelt, en opwek van duurzame elektriciteit staan centraal in het plan. Samen met onderzoeksinstituut Fraunhofer ISE starten we een unieke pilot waarbij we onderzoek doen hoe we de bodemkwaliteit zo goed mogelijk kunnen behouden en zelfs kunnen verbeteren.

Op 21 september heeft 90% van de aanwezige bewoners ingestemd met het  participatieconvenant. In de afwezigheid van een lokale energie coöperatie heeft Sunvest ervoor gekozen het dorp ’t Goy te compenseren voor de ‘last’ van het zonneveld. Sunvest geeft de inwoners collectief voordeel op zonnepanelen, gaat investeren in zonnepanelen op dorpshuis de Ploeg en/of de basisschool de Boogerd en gedurende 30 jaar stellen we jaarlijks 15.000 euro beschikbaar voor een leefbaarheidsfonds. Uiteindelijk is op 28 september de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen toegeëigend. 

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Oosterlaak overzicht nieuwe situatie

Bewonersavond 21 september

Op de bewonersavond van 21 september 2023 is er vastgesteld dat er bij de aanwezige
bewoners draagvlak is voor de afspraken die door Stichting Mooi ’t Goy met Sunvest zijn
gemaakt.

Hier vind u de belangrijkste ingediende documenten:

De financiële participatie zal samen worden ingevuld met Mooi ’t Goy. Klik hier voor meer informatie hierover.

Heeft u een vraag over dit project, deze kunt u stellen via oosterlaak@sunvest.nl

Unieke pilot

Behoud van bodemkwaliteit

Het perceel wordt momenteel gebruikt als appel- en perenboomgaard en een deel maisland. Het behoudt van de agrarische grondkwaliteit samen met een goede landschappelijk inpassing, biodiversiteitsmaatregelen ten behoeve van de fruitteelt, en opwek van duurzame elektriciteit staan centraal in het plan. Samen met onderzoeksinstituut Fraunhofer ISE starten we een unieke pilot waarbij we onderzoek doen hoe we de bodemkwaliteit zo goed mogelijk kunnen behouden en zelfs kunnen verbeteren.

Fruitboom

Afbeeldingen

Voorbeeld van een opstelling tijdens een informatie-bijeenkomst

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Sunvest heeft meerdere gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het toekomstige zonnepark om hun feedback te verzamelen hoe het zonnepark het beste ingepast kan worden in de omgeving en wat belangrijk is voor de inwoners van ’t Goy.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Oosterlaak. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Heeft u een vraag over dit project, deze kunt u stellen via oosterlaak@sunvest.nl

Aanmelden nieuwsbrief