Sunvest ontwikkelt Zonnepark Overbetuwe in de strook grond realiseren tussen de A15 en de Betuweroute, van knooppunt Valburg tot knooppunt Ressen. De projectlocatie is hieronder aangegeven. Het gekleurde gebied is het zoekgebied voor zonnevelden. Niet alle grond zal benut kunnen worden voor zonnevelden. Niet alle grondeigenaren doen mee en de terreinen van het Geldersch Landschap & Kasteelen die al beplant zijn met bomen, worden intact gelaten.

   Zonnepark Overbetuwe

Capaciteit

Locatie

Grondovereenkomst

Vergunningen

SDE+

Netaansluiting

Planning

Circa 50 MWp

Gemeente Overbetuwe (tussen A15 en Betuweroute)

Getekend

In aanvraag

Aanvraag in 2019

Oplevering 2021-2022

Oplevering 2021-2022

De projectlocatie is in totaal circa 90 hectare groot. Hiervan is ruim 50 hectare beschikbaar voor het zonnepark. Dit is voldoende om een zonnepark van circa 50 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 13.000 woningen oftewel genoeg voor 70% van alle huishoudens in de gemeente Overbetuwe. Voor de zomer is met de gemeente Overbetuwe een intentieovereenkomst getekend om gezamenlijk te onderzoeken of er zonnepark gerealiseerd kan worden.

De locatie is uitermate geschikt voor de realisatie van een groot zonnepark:

  • De locatie ligt ingeklemd tussen A15 en Betuweroute
  • Er loopt een 380 kV hoogspanningslijn over het gebied, parallel aan de A15
  • Het zonnepark is niet zichtbaar vanaf de noordkant (waar de grootste woonkernen zich bevinden) vanwege het geluidsscherm van de Betuweroute
  • Aan de zuidkant ligt bedrijventerrein Park 15
  • Langs de zuidkant van de A15 staan al 4 windturbines en komen er waarschijnlijk nog 4 bij
  • De percelen worden nu gebruikt voor landbouw, deels natuurcompensatie door Geldersch Landschap & Kasteelen
  • Combinatie met landbouw is mogelijk door het houden van schapen of ander kleinvee onder de zonnepanelen
  • We realiseren een ontwerp met meerwaarde voor landschap en ecologie. In samenwerking met het Geldersch Landschap en Kasteelen maakt Bugel Hajema een landschappelijk en ecologisch verantwoord ontwerp

Meedoen:

Voor het ontwerp van het zonnepark vragen we de omgeving (de 500 huishoudens die in de directe omgeving van het beoogde zonnepark liggen) om mee te denken. Hiervoor organiseren we twee inloopavonden waarbij we de omgeving informeren over het initiatief en vragen om de mening over de inrichting van het zonnepark (zie downloads hieronder).

Later in het traject krijgen de omwonenden als eerste de mogelijkheid om ook financieel te participeren. Dit wordt gefaciliteerd via Burgers Geven Energie.

Planning:

Gedurende het najaar van 2018 worden de benodigde onderzoeken gedaan voor de vergunningsaanvraag. In 2019 hopen we de SDE-beschikking aan te vragen en te verkrijgen. De bouw zou dan in 2021-2022 afgerond kunnen worden, afhankelijk van de  netaansluiting.

Nieuws:

Op woensdag 26 september organiseerden we de tweede inloopavond over Zonnepark Overbetuwe (locatie Watergoed, Valburg). Ongeveer 25-30 mensen kwamen langs om geïnformeerd te worden over het initiatief. De initiatiefnemers (Sunvest), gemeente, BurgerGevenEnergie en onderzoeksbureaus Bugel Hajema en LBP-sight presenteerden de plannen. Zie de informatieborden die op de avond zijn gebruikt voor meer informatie.

De tweede avond was vooral bedoeld om de uitgewerkte plannen te presenteren. De eerste avond hebben we informatie opgehaald waarmee de landschapsarchitecte van Bugel Hajema een ontwerp heeft gemaakt. Het ontwerp staat op 3 posters gepresenteerd, zie link naar de informatieborden. Het ontwerp is nog een concept dat afgestemd moet worden met de verschillende stakeholders. Het kan dus nog op bepaalde punten aangepast worden, ook met de informatie die we de tweede avond hebben ontvangen van de bewoners.

Daarnaast hebben we de resultaten  van een aantal onderzoeken gepresenteerd, met name een onderzoek naar mogelijke reflectie van geluid, flora&fauna en archeologie. De samenvatting van deze onderzoeken staat op een poster (zie link onder Downloads), de uitgewerkte rapporten zullen zodra ze gereed zijn ook op deze website geplaatst worden.

Als u niet in de gelegenheid bent geweest om langs te komen op deze avond en u toch uw mening wilt delen, dan kan dat via het vragenformulier dat u hier kunt downloaden . U kunt dat terugsturen aan overbetuwe@green-giraffe.eu

Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via het zelfde email adres overbetuwe@green-giraffe.eu of via de reactievelden hier rechts op deze pagina.

Downloads:

Klik hier voor de posters van de eerste inloopavond.

Klik hier voor het vragenformulier.

Klik hier voor het geluidsonderzoek.

Klik hier voor het onderzoek naar de impact op de omgeving.

Hier ziet u de posters over het landschap: Poster 1   - Poster 2 - Poster 3