Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

72 hectare

Capaciteit

86 MWp

Productie

77.000 MWh per jaar

CO2 reductie

50.000 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens

27.000

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Links/downloads

Zonnepark Overbetuwe

Overzichtsafbeelding Overbetuwe

Sunvest bouwt Zonnepark Overbetuwe in de strook grond tussen de A15 en de Betuweroute, van knooppunt Valburg tot knooppunt Ressen. De projectlocatie is hierboven aangegeven. Het paars gekleurde gebied is het zoekgebied voor zonnevelden. Niet alle grond zal benut kunnen worden voor zonnevelden. Niet alle grondeigenaren doen mee en de terreinen van het Geldersch Landschap & Kasteelen die al beplant zijn met bomen, worden intact gelaten.

De projectlocatie is in totaal circa 80 hectare groot. Hiervan is circa 60 hectare beschikbaar voor het zonnepark. De locatie ligt ingeklemd tussen A15 en Betuweroute. Het zonnepark is niet zichtbaar vanaf de noordkant (waar de grootste woonkernen zich bevinden) vanwege het geluidsscherm van de Betuweroute. Aan de zuidkant van het zonnepark ligt bedrijventerrein Park 15.

Gedurende het najaar van 2018 zijn de benodigde onderzoeken gedaan voor de vergunningsaanvraag. In 2019 is de SDE-beschikking aangevraagd en verkregen.

Begin 2023 is er gestart met de bouw van het zonnepark, in twee fasen. De eerste fase wordt naar verwachting in november 2023 opgeleverd. De tweede fase start met de bouw in oktober en naar verwachting wordt deze in april 2024 opgeleverd.

In maart 2023 heeft Wethouder Horsthuis het eerste zonnepaal gelegd voor Zonnepark Overbetuwe. Dat was de eerste zonnepaneel van in totaal 160.000 panelen, samen goed voor 86 MWp en goed voor de stroomlevering voor 30.000 huishoudens.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp

Vergunningen

Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Afbeeldingen

Inloopavond zonnepark Overbetuwe

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Voor het ontwerp van het zonnepark hebben we de omgeving (de 500 huishoudens die in de directe omgeving van het beoogde zonnepark liggen) gevraagd om mee te denken. Hiervoor hebben we in september 2018 twee inloopavonden georganiseerd waarbij we de omgeving hebben geïnformeerd over het initiatief en gevraagd om de mening over de inrichting van het zonnepark. Dit heeft geresulteerd in het ontwerp zoals het nu is ingediend bij de gemeente

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Overbetuwe. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief