Zonnepark Overbetuwe

Sunvest ontwikkelt Zonnepark Overbetuwe in de strook grond tussen de A15 en de Betuweroute, van knooppunt Valburg tot knooppunt Ressen. De projectlocatie is hieronder aangegeven. Het gekleurde gebied is het zoekgebied voor zonnevelden. Niet alle grond zal benut kunnen worden voor zonnevelden. Niet alle grondeigenaren doen mee en de terreinen van het Geldersch Landschap & Kasteelen die al beplant zijn met bomen, worden intact gelaten.

   Zonnepark Overbetuwe

Capaciteit Circa 60 – 80 MWp
Locatie Gemeente Overbetuwe (tussen A15 en Betuweroute)
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen Afgegeven april 2019, onherroepelijk
SDE+ Verkregen augustus 2019
Netaansluiting Oplevering 2023
Planning Oplevering 2023

De projectlocatie is in totaal circa 80 hectare groot. Hiervan is circa 60 hectare beschikbaar voor het zonnepark. Dit is voldoende om een zonnepark van circa 60 - 80 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 15.000 woningen oftewel genoeg voor 80% van alle huishoudens in de gemeente Overbetuwe. Voor de zomer 2018 is met de gemeente Overbetuwe een intentieovereenkomst getekend om gezamenlijk te onderzoeken of er zonnepark gerealiseerd kan worden. In het najaar van 2018 is de vergunning aangevraagd en is tegelijkertijd een exploitatieovereenkomst getekend. In het voorjaar van 2019 is de vergunning verkregen en is direct een SDE-beschikking aangevraagd.

De locatie is uitermate geschikt voor de realisatie van een groot zonnepark:

  • De locatie ligt ingeklemd tussen A15 en Betuweroute
  • Er loopt een 380 kV hoogspanningslijn over het gebied, parallel aan de A15
  • Het zonnepark is niet zichtbaar vanaf de noordkant (waar de grootste woonkernen zich bevinden) vanwege het geluidsscherm van de Betuweroute
  • Aan de zuidkant ligt bedrijventerrein Park 15
  • Langs de zuidkant van de A15 staan al 4 windturbines en komen er waarschijnlijk nog 4 bij
  • De percelen worden nu gebruikt voor landbouw, deels natuurcompensatie door Geldersch Landschap & Kasteelen
  • Combinatie met landbouw is mogelijk door het houden van schapen of ander kleinvee onder de zonnepanelen
  • We hebben een ontwerp met meerwaarde voor landschap en ecologie gerealiseerd. In samenwerking met het Geldersch Landschap en Kasteelen heeft Bugel Hajema een landschappelijk en ecologisch verantwoord ontwerp gemaakt.

Meedoen:

Voor het ontwerp van het zonnepark hebben we de omgeving (de 500 huishoudens die in de directe omgeving van het beoogde zonnepark liggen) gevraagd om mee te denken. Hiervoor hebben we in september 2018 twee inloopavonden georganiseerd waarbij we de omgeving hebben geïnformeerd over het initiatief en gevraagd om de mening over de inrichting van het zonnepark. Dit heeft geresulteerd in het ontwerp zoals het nu is ingediend bij de gemeente (zie downloads hieronder).

Later in het traject krijgen de omwonenden als eerste de mogelijkheid om ook financieel te participeren. Dit wordt gefaciliteerd via Burgers Geven Energie.

Planning:

Gedurende het najaar van 2018 zijn de benodigde onderzoeken gedaan voor de vergunningsaanvraag. In 2019 is de SDE-beschikking aangevraagd en verkregen. De bouw is afhankelijk van de netaansluiting en die verwachten we (helaas) pas in 2023 vanwege de geplande bouw van een nieuw onderstation van Liander. In de tussenliggende periode gaan we al wel aan de slag met de voorbereidingen van de bouw. Zo zullen de kleibulten nabij de Tielsestraat al eerder weg worden gehaald om de nodige grondonderzoeken te kunnen uitvoeren.

Nieuws:

Het ontwerp van het zonnepark en het bijbehorende landschapsplan is tot stand gekomen mede dankzij de input die we hebben gekregen op twee inloopavonden die we hebben georganiseerd in september. Ook zijn er de afgelopen maanden een aantal onderzoeken uitgevoerd zoals flora&fauna, geluid, reflectie en archeologie. Het landschapsplan kunt u hier downloaden (link).

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het ontwerp of een van de onderzoeken dan horen wij dat graag. Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via het email adres overbetuwe@green-giraffe.eu of via de reactievelden hier rechts op deze pagina.

Downloads:

Klik hier voor het vragenformulier.
Klik hier voor het geluidsonderzoek.
Klik hier voor het landschapsplan

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar rene@sunvest.nl