Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

60 hectare

Capaciteit

80 MWp

Productie

75.000 MWh per jaar

CO2 reductie

48.000 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens

25.000

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Links/downloads

Zonnepark Overbetuwe

Sunvest ontwikkelt Zonnepark Overbetuwe in de strook grond tussen de A15 en de Betuweroute, van knooppunt Valburg tot knooppunt Ressen. De projectlocatie is hierboven aangegeven. Het paars gekleurde gebied is het zoekgebied voor zonnevelden. Niet alle grond zal benut kunnen worden voor zonnevelden. Niet alle grondeigenaren doen mee en de terreinen van het Geldersch Landschap & Kasteelen die al beplant zijn met bomen, worden intact gelaten.

De projectlocatie is in totaal circa 80 hectare groot. Hiervan is circa 60 hectare beschikbaar voor het zonnepark. De locatie ligt ingeklemd tussen A15 en Betuweroute. Het zonnepark is niet zichtbaar vanaf de noordkant (waar de grootste woonkernen zich bevinden) vanwege het geluidsscherm van de Betuweroute. Aan de zuidkant van het zonnepark ligt bedrijventerrein Park 15.


Gedurende het najaar van 2018 zijn de benodigde onderzoeken gedaan voor de vergunningsaanvraag. In 2019 is de SDE-beschikking aangevraagd en verkregen. De bouw is afhankelijk van de netaansluiting en die verwachten we (helaas) pas in 2023 vanwege de geplande bouw van een nieuw onderstation van Liander. In de tussenliggende periode gaan we al wel aan de slag met de voorbereidingen van de bouw. Zo zullen de kleibulten nabij de Tielsestraat al eerder weg worden gehaald om de nodige grondonderzoeken te kunnen uitvoeren.

 

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp

Vergunningen

Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Afbeeldingen

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Voor het ontwerp van het zonnepark hebben we de omgeving (de 500 huishoudens die in de directe omgeving van het beoogde zonnepark liggen) gevraagd om mee te denken. Hiervoor hebben we in september 2018 twee inloopavonden georganiseerd waarbij we de omgeving hebben geïnformeerd over het initiatief en gevraagd om de mening over de inrichting van het zonnepark. Dit heeft geresulteerd in het ontwerp zoals het nu is ingediend bij de gemeente

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Overbetuwe. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief