Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

5 hectare

Capaciteit

5,9 MWp

Productie

5.000 MWh per jaar

CO2 reductie

3.400 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens


2.000

Jeroen Schmaal

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Zonnepark Zwaagdijk

Schets zonnepark Zwaagdijk 2

Het plangebied is gelegen in Zwaagdijk-West, tussen de Kromme Leek en de Zwaagdijk. Het plangebied wordt aan de zuidwestzijde begrensd door een smalle strook weilanden met daarachter kassen. Aan de noordoostzijde wordt het plangebied begrensd door een werf van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Aan de Zwaagdijk liggen woonhuizen en een kerk met pastorie, tuin en een kleine begraafplaats. Het plangebied met in totaal een oppervlakte van 5-6 ha was voorheen in gebruik als fruitboomgaard. Het perceel wordt ontsloten vanaf de Zwaagdijk ter hoogte van nr. 396, en wordt aan drie zijden omsloten door watergangen.

Door het zonnepark zal het hele dorp Zwaagdijk-West energieneutraal worden.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren natuurlijk zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Zonnecoöperatie West-Friesland 2

‘Wij willen met onze lokale initiatieven een bijdrage leveren aan een duurzame wereld.’

Afbeeldingen

Voorbeeld van een digitale informatieavond tijdens corona
Digitale informatieavond Lanakerveld

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

 

 

 

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Zwaagdijk. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project en sturen bijvoorbeeld uitnodigingen voor informatieavonden.

Aanmelden nieuwsbrief