————————— Sunvest —————————

Sunvest ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert zonneparken. Onze projecten komen tot stand door goed overleg met overheden en in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden en omwonenden. Wij besteden veel aandacht aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing, flora en fauna. Hierdoor worden planologische procedures soepel doorlopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via 030 – 265 8512. Of vul het contactformulier in.

Sunvest / Betrouwbaar / Duurzaam / Betrokken / Boerenverstand / Verzekerd / Toekomstgericht / Sunvest /

Onze kernwaarden

Boerenverstand van zonne-energie

Zonneparken komen tot stand in het (agrarisch) buitengebied. Wij spreken de taal van boeren, hebben onze voeten in de klei en werken met onze handen uit de mouwen.

Gezondheid & veiligheid

Sunvest let bij de aanleg van een zonnepark op de gezondheid en veiligheid van alle belanghebbenden

Maatschappelijk betrokken

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving waarin wij onze projecten realiseren. Wij streven naar een optimale ecologische en maatschappelijke inpassing.

Duurzame samenwerking

Sunvest zoekt duurzame relaties met grondeigenaren. Wij ontwikkelen, bouwen en beheren onze projecten zelf. Wij zijn niet uit op korte termijn gewin.