————————— Sunvest —————————

Het ontwikkelen, financieren, bouwen en exploiteren van zonneparken is een vak. Sunvest beheerst dit vak en is een ervaren en succesvolle partner gebleken. Sunvest is een 100% dochter van ProfiNRG en onderscheid zich als één van de weinige ontwikkelaars, door zelf zonneparken te bouwen én te exploiteren. Onze projecten komen tot stand door goed overleg met overheden. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden en omwonenden. Wij besteden veel aandacht aan een zorgvuldige, landschappelijke inpassing, waaronder flora en fauna. Heeft u grond beschikbaar voor het realiseren en exploiteren van een zonnepark? Als wij minimaal 20 jaar gebruik kunnen maken van uw perceel, dan bieden wij u  €5.000 tot €8.000 per hectare per jaar. Daarnaast kunt u uw grond ook aan ons verkopen. Lees hier meer informatie over de voorwaarden van een zonnepark.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via 030 – 265 8512. Of vul het contactformulier in.

Zonnewoud Zeewolde in het nieuws

Onze kernwaarden

Boerenverstand van zonne-energie

Zonneparken komen tot stand in het (agrarisch) buitengebied. Wij spreken de taal van boeren, hebben onze voeten in de klei en werken met onze handen uit de mouwen.

Gezondheid & veiligheid

Sunvest let bij de aanleg van een zonnepark op de gezondheid en veiligheid van alle belanghebbenden.

Maatschappelijk betrokken

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving waarin wij onze projecten realiseren. Wij streven naar een optimale ecologische en maatschappelijke inpassing.

Duurzame samenwerking

Sunvest zoekt duurzame relaties met grondeigenaren. Wij ontwikkelen, bouwen en beheren onze projecten zelf. Wij zijn niet uit op korte termijn gewin.

Voorbeeld projecten