Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Zadenmengsel van Sunvest bevordert biodiversiteit

Biodiversiteit op zonneparken verbeteren met eigen zadenmengsel Sunvest

Voor het verbeteren van de biodiversiteit op onze zonneparken, heeft Sunvest samen met Cruydt-Hoeck gezocht naar een goede bloemenmix om in te zaaien. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden, inheemse planten en ecologisch passende bloemenweidemengsels.

Allereerst letten we voor de samenstelling van de mengsels op de bodem: de grondsoort, of het schraal of voedselrijk is, droog of vochtig, etc. Daarnaast hebben we gekeken welke soorten er van nature voor komen in de (directe) omgeving. Ook hebben we er rekening mee gehouden dat deze kruiden door schapen beheerd zullen worden, dus alle soorten zijn begraasbaar. Logischerwijs kijken we ook naar de hoogte van de kruiden (ze moeten niet voor de panelen groeien) en soorten die het goed doen in de schaduw en half schaduw. Tenslotte zitten er ca. 20% éénjarige soorten in; deze zorgen alvast voor bloei en kleur in het eerste jaar, wanneer de vaste planten zich nog aan het ontwikkelen zijn. Vanaf het tweede jaar nemen deze de bloei over en zullen dan jaarlijks terug keren.

Cruydt-Hoeck is nauw betrokken bij Het Levend Archief als een van de vier kwekers die zich inzet voor het grootschalig vermeerderen van inheemse zaden van lokale herkomst. Deze stichting wil de genetische diversiteit van wilde planten veilig stellen door zaden te verzamelen van inheemse plantensoorten en deze op te slaan in de Nationale Zadencollectie. Daarnaast wil Stichting Het Levend Archief zadenteelt stimuleren van inheemse plantenzaden van autochtone herkomst voor toepassing in tuin, park, openbaar groen en landschap.

Meer weten over Sunvest en onze Natuurlijke zonneparken, kijk op verder op onze site.

Tags :
Delen: