Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Elektriciteitsnet op de achtergrond in weiland

Wanneer u een zonnepark wilt realiseren, krijgt u ook te maken met vergunningen. Graag vertellen wij u in dit artikel meer over de benodigde vergunningen voor een zonnepark.

Welke vergunning is er nodig voor een zonnepark

Om een zonnepark te realiseren heeft u verschillende vergunningen nodig. Allereerst heeft u een omgevingsvergunning bouw nodig. Daarnaast moet er ook goed gekeken worden naar het bestemmingsplan. In dat geval moet ook een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ worden opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de relevante beleidskaders en omgevingsaspecten

Welke vergunningen daadwerkelijk nodig zijn, is afhankelijk van uw locatie en verschilt per gemeente.

Klik hier en lees meer over de aanpak van Sunvest.

Voorbereiding aanvragen vergunningen

Wanneer u een zonnepark wilt gaan realiseren kijken wij samen met u naar de volgende punten:

  • Het maken van tekeningen;
  • Het uitvoeren van de benodigde onderzoeken;
  • Het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing;
  • En het maken van een landschappelijk inpassingsplan.

Met deze input kunt een correcte en volledige aanvraag indienen. Na de voorbereidende werkzaamheden dient u de aanvraag omgevingsvergunning in.

Sunvest organiseert het gehele proces van ontwerp tot installatie en onderhoud. Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Klik hier voor onze contactgegevens.

Niet onbelangrijk, hoe een zonnepark te financieren?

Met geavanceerde financiële modellen berekenen wij of en hoe het bouwplan van het zonnepark haalbaar en financierbaar gemaakt kan worden. Wij brengen alle mogelijke kosten en opbrengsten in beeld. Zoals de kosten voor de netaansluiting, de bouwkosten van de installatie, de onderhoudskosten, de stroomopbrengsten en de mogelijke subsidies (SDE+). De exploitatietermijn en technische levensduur van de installatie hebben een grote invloed op de haalbaarheid. 

Waarom een zonnepark ontwikkelen en financieren met Sunvest?

  • Sunvest heeft een breed scala van specialisten in dienst: omgevingsmanagers, ontwikkelaars, juristen, projectleiders en engineers.
  • Sunvest heeft 250 MWp aan zonnepark in ontwikkeling en groeit elke dag
  • Sunvest heeft planologen en agrarische specialisten in haar netwerk om de beste mogelijkheden voor uw grond te bepalen;
  • Sunvest bouwt, beheert en monitort zonnepanelen installaties.
  • Haar moederbedrijf ProfiNRG gebruikt bij de bouw van zonneparken tier 1 panelen, omvormers en trafo’s.

Klik hier en bekijk enkele projecten die wij hebben uitgevoerd.

Zonnepark ontwikkelen samen met Sunvest

Sunvest gaat minimaal een 25-jarig recht van opstal contract aan met de grondeigenaar. Wij betalen een concurrerend bedrag per verhuurde hectare. De huurbedragen (retributie) worden jaarlijkse geïndexeerd. Belangrijker nog dan een hoge huurprijs is het daadwerkelijk voor elkaar krijgen van de vergunning om het park te bouwen. Daar zit de echte specialiteit van Sunvest.  Sunvest organiseert het gehele proces van ontwerp, omgevingsmanagement, vergunningaanvraag, financiering tot installatie en onderhoud.

Meer informatie over het realiseren van een zonnepark?

Wij komen graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.helloresults.nl Klik hier voor onze contactgegevens.

Tags :
Delen: