Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft als doel gesteld om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Hierin ziet de gemeente een belangrijke rol weggelegd voor zonneparken. Naar schatting is er volgens de gemeente Oude IJsselstreek ongeveer 60 hectare aan zonneparken nodig om te voldoen aan de vraag naar duurzame energie.

Daarom nodigt de gemeente Oude IJsselstreek grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een uitnodigingskader opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonneparken gerealiseerd kunnen worden in de omgeving. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonnepark te bouwen kunnen gebruik maken van dit uitnodigingskader bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In het uitnodigingskader wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonnepark in de omgeving en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Uitnodigingskader zonneparken van de gemeente Oude IJsselstreek

Visie op duurzaamheid van de gemeente Oude IJsselstreek

Regionale Energie Strategie (RES) van de gemeente Oude IJsselstreek