Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Plattegrond zonnepark Lievelde

LIEVELDE- In het coalitieakkoord van de gemeente Oost Gelre staat dat er in principe geen landbouwgrond wordt opgeofferd voor grootschalige energieopwekking. Toch is dat wat er misschien gaat gebeuren op het land van de broers Vincent en Jos Hulshof in Lievelde.

Door Kyra Broshuis

Pilot om kaders vast te stellen
“In het vorige college is al besloten dat we dit initiatief willen toestaan”, zegt wethouder Marieke Frank. “We willen met deze pilot ervaring opdoen met de nieuwe omgevingswet en het tevens inzetten als onderzoek naar het vaststellen van de kaders voor grootschalige energieopwekking.” Oost Gelre bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt veel regels en wetten en vereist een bepaalde manier van werken. Belangrijk daarin is het organiseren van participatie, dus de inbreng van de omgeving in plannen van initiatiefnemers. Wethouder Frank hierover: “Dat is voor initiatiefnemers spannend, maar ook voor ons als overheid. Het is een andere rolverdeling. Wij zijn verantwoordelijk voor de kaders en de besluitvorming. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het proces en de communicatie. Deze pilot moet ons helpen die rollen goed duidelijk te krijgen, zodat we daar in de toekomst ons voordeel mee kunnen doen.”

10 hectare met gunstige zonligging
Initiatiefnemer Vincent Hulshof vertelt over de plannen: “We hebben een varkensbedrijf met 450 zeugen en willen graag uitbreiden. We konden het zeugenbestand uitbouwen naar 900 dieren of kijken naar een andere manier van uitbouwen. We hebben 10 hectare grond beschikbaar waar we graag zonnepanelen op willen laten plaatsen en hebben contact gezocht met een ondernemer die op zoek was naar grond. Ons beschikbare stuk land is prima geschikt qua zonligging, zo bevestigt ook de investeerder Sunvest BV uit Utrecht.” De gebroeders hebben de buurt uitgenodigd voor een infoavond waar de plannen uitgelegd werden. “Er is over het algemeen positief gereageerd”, zegt Hulshof. “We moeten nu zorgen dat we aan de eisen van de landschappelijke invulling voldoen. We hebben daarvoor een landschapsarchitect in de arm genomen. Over een paar weken houden we een informatieavond in het Dorpshuis in Lievelde.”

Voldoende voor 2500 huishoudens
De broers willen op 8,5 hectare land zonnepanelen plaatsen. De opbrengst zal voldoende zijn om 2500 huishoudens van groene stroom te voorzien. “Je praat dan ook over een besparing van 3,5 miljoen kilo CO2 per jaar.” Op het betreffende land werd in het verleden mais en oogstaardappelen verbouwd. Het gaat om de grond tussen de Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk. “We willen graag een energiecoöperatie oprichten in Lievelde om zo energie terug te kunnen geven aan het dorp. We willen het liefst zoveel mogelijk energie hier houden.”

Eventuele andere initiatieven met betrekking tot grootschalige energieopwekking staan voorlopig nog even in de wacht, zegt wethouder Frank. “Eerst moet het beleid door de gemeenteraad vastgesteld worden. De pilot met dit zonnepark van de gebroeders Hulshof helpt ons bij het opstellen van dit beleid. De vaststelling zal naar verwachting eind 2018 plaatsvinden.”

Besluitvorming
Wethouder Frank benadrukt dat de besluitvorming nog steeds bij het college en de gemeenteraad ligt. “Uiteindelijk wordt het plan ter inzage gelegd en kunnen inwoners een zienswijze indienen. Ze kunnen ook inspreken bij de behandeling in de raad. Of zelfs naar de rechter stappen als ze het er helemaal niet mee eens zijn.” Daarnaast wijst de wethouder erop dat de initiatiefnemers het voortouw moeten nemen in de communicatie. “Zodra er data over informatiebijeenkomsten bekend zijn, zullen zij dat bekend maken.”

Tags :
Delen: