Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Schets zonnepark Hooibroeken
Na een positief besluit van de gemeenteraad heeft B&W van Heusden besloten om een gebied van ruim 23 hectare aan de Polderweg 1 in Oudheusden aan te wijzen als projectlocatie voor een zonnepark.

De lokale energiecöoperatie Energiek Heusden en Sunvest hebben samen eind vorig jaar een plan voor dit zonnepark ingediend en ontwikkelen dit zonnepark gezamenlijk. Kracht van dit initiatief is de unieke ligging, ingesloten door verhoogd talud, de Polderweg en een natuurgebied, en toch in de buurt van de kern Oud-Heusden. Voor de ontwikkeling van natuur op het zonnepark is goed gekeken naar het nabijgelegen Hooibroeken, een natuurgebied in het bezit van Natuurmonumenten. Door het grondwaterpeil onder de panelen te verhogen, naar dat van het natuurgebied, en door extensief maaibeheer ontstaat in de loop der jaren een nat en divers hooilandschap. Er wordt een natuurlijke oever gecreëerd door langs meer dan een kilometer aan sloot de steile kant sterk af te schuinen.

Het zonnepark is vanaf de Polderweg te bezoeken. Voor wandelaars en fietsers wordt daar een rustplaats met informatiebord gecreëerd. Als men om de afschermende struiken heen loopt kijkt men uit over de panelen, die op een maximale hoogte van 1,50 meter komen.

Samenwerking met Energiek Heusden

Het zonnepark wordt mee ontwikkeld door Energiek Heusden en komt daardoor ook voor de helft in eigendom van de lokale gemeenschap. Vlak voor de bouw zullen inwoners uitgenodigd worden om geld in te leggen in het park door middel van een lening. Deze lening wordt met een nog nader te bepalen rente terugbetaald. Andere inkomsten uit het park worden door de energiecöoperatie geschonken aan twee omgevingsfondsen, een voor Oud Heusden en een voor de gehele gemeente Heusden.

De stroom uit het zonnepark is gelijk aan het verbruik van ongeveer 10.000 huishoudens en wordt geleverd aan het middenspanningstation in Waalwijk. Dit station wordt in 2023 uitgebreid, zodat er extra capaciteit is om dit soort initiatieven op aan te sluiten.

Informatieavond

Op maandagavond 19 april, aanvang 19.30 uur, organiseren Sunvest en Energiek Heusden samen een informatieavond voor alle inwoners van Oudheusden. Tijdens deze informatieavond zal er informatie met u worden gedeeld, en kunt u meedenken en feedback geven op de plannen voor Zonnepark Hooibroeken. U kunt zich inschrijven voor deze informatieavond via de website van Energiek Heusden: www.energiekheusden.nl

Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u voorafgaand aan en na de bijeenkomst tot 26 april aan ons sturen op het speciale e-mailadres: hooibroeken@energiekheusden.nl

Links

Brief uitnodiging informatieavond 19-04-2021

Tags :
Delen: