Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Zonnepark de blauwe wetering voorstel

De gemeente West Maas en Waal wil bijdragen aan een duurzame en klimaat neutrale energievoorziening. Hiervoor heeft de gemeente initiatiefnemers opgeroepen om in augustus 2021 plannen in te dienen voor zonneparken op land voor het opwekken van duurzame energie. In totaal zijn er dertien initiatieven ingediend. Op 15 december kondigde de gemeente aan dat er drie initiatieven geselecteerd zijn van de dertien ingediende plannen. Deze drie initiatiefnemers mogen hun plan verder ontwikkelen naar een vergunningsaanvraag toe. Met een score van 28.5 punt is het initiatiefplan van Sunvest voor Zonnepark de Blauwe Wetering als eerste geëindigd in de aanbesteding van de gemeente West Maas en Waal. Het plan scoorde erg hoog op het landschappelijk ontwerp en de procesparticipatie.

Een plan met veel aandacht voor natuur en biodiversiteit

Het perceel van Zonnepark de Blauwe Wetering is circa 6.5 hectare groot en ligt aan de Ulandsestraat tegenover de visvijver van visvereniging HSV de Duikelaar. Het perceel wordt momenteel gebruikt als hooiland voor het nabij gelegen paardenpension. De installatie krijgt een vermogen van 7.5 megawattpiek, goed voor het produceren van groene stoom voor zo’n 2400 huishoudens. In het plan is veel aandacht voor een goede landschappelijke inpassing waarbij een leefgebied wordt gecreëerd voor patrijzen en andere akkervogels. Ook wordt er aangesloten op de ecologische ambities van het waterschap voor de Blauwe Wetering met als doelsoort de kamsalamander. Er worden aan de Ulandsestraat een aantal visplekken gecreëerd in samenwerking met Visvereniging HSV de Duikelaar. Voor vissers en passanten worden er een picknickbank en informatieborden geplaatst waar mensen kunnen genieten van de natuur en kunnen leren over de natuur, biodiversiteit en energietransitie.

Sunvest heeft een mooi portfolio op het gebied van Natuurlijke zonneparken, zie hier een overzicht van onze projecten http://sunvest.nl/projecten/

Tags :
Delen: