Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Situatieschets zonnepark Lanakerveld Maastricht

In 2020 heeft Sunvest, de ontwikkelaar van Natuurlijke Zonneparken, de door Gemeente Maastricht georganiseerde aanbesteding gewonnen met haar plan voor Zonnepark Lanakerveld. Natuurlijke Zonneparken zijn parken, die excelleren door hun goede landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Met dit zonnepark levert Sunvest een grote bijdrage aan de doelstelling van Gemeente Maastricht om klimaatneutraal te worden in 2030. Het was nog wel nodig om de omgevingsvergunning aan te vragen.

De vergunningsaanvraag heeft Sunvest voorbereid door inwoners van Malberg, Oud-Caberg en Smeermaas te laten participeren in het ontwerpproces. Op die manier is er sprake van een goede landschappelijke én maatschappelijke inpassing van het zonnepark. Met de nieuwe inzichten is het landschappelijk ontwerp verbeterd, waarna begin 2021 een aanvraag is gedaan voor een omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijziging. Het nieuwe bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor Zonnepark Lanakerveld zijn afgegeven door Gemeente Maastricht, waarmee Sunvest weer een mijlpaal in de ontwikkeling heeft bereikt.

Investeer in groene energie
Naast participatie in het ontwerp van het zonnepark is het ook mogelijk om financieel te participeren in Zonnepark Lanakerveld. Hiervoor werkt Sunvest samen met haar partners INNAX en ZonnepanelenDelen. Er wordt voor EUR 1.000.000,- aan zonnedelen beschikbaar gesteld aan burgers, onder voorbehoud van financieringsruimte. Via de website www.zonnepanelendelen.nl/project/lanakerveld/ kan men zich vrijblijvend voorinschrijven om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Vanzelfsprekend krijgen de mensen uit omgeving Maastricht voorrang bij de uiteindelijke inschrijving. Daarnaast werkt INNAX aan het creëren van mogelijkheden voor participatie van lokale bedrijven en instellingen.

Aanjager energietransitie Maastricht
Om verder invulling te geven aan de maatschappelijke doelstellingen van Zonnepark Lanakerveld wordt gewerkt aan het opzetten van lespakketten en stages zodat bij alle niveaus van het onderwijs in Maastricht de energietransitie een prominentere plek krijgt. Op die manier is Zonnepark Lanakerveld de aanjager van de energietransitie in Maastricht.

Omgevingsfonds
Aanvullend op de mogelijkheden voor financiële participatie wordt een omgevingsfonds vormgegeven in samenwerking met Buurtraad Oud-Caberg en Buurtnetwerk Veer Zien Malberg. Het omgevingsfonds zal een maatschappelijke bijdrage leveren aan de omwonenden, waarvoor Maastrichtenaren suggesties kunnen aandragen. Hiervoor stort het zonnepark EUR 0,25 voor elke opgewekte MWh in het fonds waardoor het fonds naar verwachting 14.000,- EUR/jaar zal ontvangen. Buurtraad Oud-Caberg en Buurtnetwerk Veer Zien Malberg nemen het dagelijks beheer van het fonds op zich.

Subsidie
De volgende mijlpaal is het behalen van de SDE++ subsidie waardoor rendabel zonne-energie kan worden opgewekt. Sunvest verwacht de bouw van het zonnepark te kunnen starten in 2023 om in dat jaar nog te beginnen met opwekken van duurzame elektriciteit. 

Wilt u meer weten over Zonnepark Lanakerveld, kijk dan op www.sunvest.nl/zonnepark-lanakerveld/

Tags :
Delen: