Sunvest is bezig met de ontwikkeling van een zonnepark in Lievelde in de gemeente Oost Gelre. De projectlocatie is hieronder aangegeven. De gemeente Oost Gelre heeft het initiatief voor het zonnepark als een pilot bestempeld, die zij onder voorwaarden kan ondersteunen. Deze voorwaarden zijn onder andere een goede landschappelijke inpassing en ruime participatiemogelijkheden in het project voor de bewoners van Lievelde.

Zonnepark Lievelde

Capaciteit Circa 10 MWp
Locatie Gemeente Oost Gelre
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen In aanvraag
SDE+ Aanvraag in 2019
Netaansluiting Oplevering 2020-2021
Planning Oplevering 2020-2021

De projectlocatie is in totaal circa 10 hectare groot. Hiervan is ruim 8,5 hectare beschikbaar voor het zonnepark. Dit is voldoende om een zonnepark van circa 10 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 3.000 woningen oftewel genoeg voor alle huishoudens in Lievelde. De locatie is volgens de initiatiefnemers uitermate geschikt voor de realisatie van een zonnepark:

  • De locatie is landschappelijk goed in te passen.
  • Het aantal omwonenden met direct zich op de locatie is beperkt
  • Het perceel is van beperkte agrarische waarde
  • Combinatie met landbouw is mogelijk door het houden van schapen of ander kleinvee onder de zonnepanelen wordt onderzocht
  • De eigenaren van de grond willen graag een rol spelen in de energie transitie

Meedoen

Voor het ontwerp van het zonnepark vraagt Sunvest de omgeving om mee te denken. Hiervoor zijn reeds 3 initiële informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze avonden waren bedoeld voor a. de direct omwonenden, b. betrokken instanties en c. geïnteresseerden uit Lievelde. Hier heeft Sunvest het initiatiefvoorstel toegelicht en de omgeving gevraagd om hun mening over de inrichting van het zonnepark (download hier de presentatie)

Vervolgens heeft Sunvest op 19 December een inloopavond georganiseerd waar het de voorlopige plannen voor het zonnepark heeft gepresenteerd inclusief de voorgestelde landschappelijke inpassing van het zonnepark. Deze inloopavond was georganiseerd om belangstellende de gelegenheid te geven informatie op te halen en tevens om hun opmerkingen en voorkeuren met betrekking tot het zonnepark te delen (klik hier voor meer info)

Later in het traject krijgen de omwonenden als eerste de mogelijkheid om ook financieel te participeren. Hier werken wij bij voorkeur samen met een lokale energie coöperatie. Op dit moment is deze er niet in Lievelde. Mocht u het voortouw willen nemen, dan komen wij graag in contact met u.

Planning

In het voorjaar van 2019 worden de benodigde onderzoeken gedaan voor de omgevingsvergunningsaanvraag. Vervolgens hopen wij in het najaar van 2019 de SDE-beschikking aan te vragen en te verkrijgen. De bouw zou dan in 2020-2021 afgerond kunnen worden, afhankelijk van de netaansluiting.

Ook een zonnedak?

Beschikt u over een dak dat zich leent voor plaatsing van een zonnestroom-systeem? Dan komt Sunvest graag met u in contact om de mogelijkheden daartoe te bespreken. Een vereiste is dat het dak constructief geschikt is en een bruikbaar oppervlakte van minimaal 5.000m2  heeft.

Links: