Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Grondeigenaar en varkenshouder Vincent Hulshof liet zonnepark bouwen

De varkenshouderij van de broers Vincent en Jos Hulshof in Lievelde leverde niet genoeg meer op. ‘Hoe verder?’ vroegen de broers zich in 2017 af. Opschalen was een optie, maar zou grote investeringen met zich meebrengen. Ze kozen voor de aanleg van een zonnepark, via Sunvest. Zonnepark Lievelde is nu bijna klaar.

Vincent Hulshof en zijn broer Jos hebben een gangbare varkenshouderij met vierhonderd vermeerderingszeugen, bij het kerkdorp Lievelde in de Achterhoek. In 2017 stelden de ondernemers zichzelf de vraag wat te doen. Hun bedrijf leverde niet genoeg meer op, er waren geen opvolgers en ondernemen in de agrarische sector kende steeds meer uitdagingen. Om op te schalen, zouden grote investeringen nodig zijn. Op zoek naar alternatieven kwamen de broers in contact met Sunvest, de ontwikkelaar van Natuurlijke zonneparken. Er werd een plan opgesteld voor zonnepanelen op twee van de vijf stallen en voor een zonnepark. Vijf jaar later, midden in de energiecrisis, nadert Zonnepark Lievelde zijn voltooiing.

Sneller

‘Het zou mooi zijn als het traject sneller was gegaan’, vertelt Vincent Hulshof. ‘Toen wij samen met Sunvest op de gemeente Oost Gelre afstapten met ons plan, kon dat rekenen op enthousiasme. Er was echter nog geen visie en beleid op het gebied van grootschalig opwekken van duurzame energie. De vergunning werd daarom pas twee jaar later verleend.’

‘Daarnaast was de komst van een zonnepark nieuw voor de mensen hier. De meesten waren positief, sommigen waren echter bezorgd over hun uitzicht’, vertelt Hulshof. ‘We hebben samen met René Hanssen en Thomas Dietz van Sunvest veel met de buurt overlegd. Dat leidde tot de nodige aanpassingen in het ontwerp, bijvoorbeeld het laag leggen van de zonnepanelen en het vergroten van de groene zone voor het park. Toch hebben enkelen de realisatie lang proberen te stoppen. Nu is het echter zover, en iedereen kan meeprofiteren’.

De installatie van de broers Vincent en Jos Hulshof beslaat tien hectare grond.

Kansen voor dorpsgenoten

Lievelde telt slechts zo’n 1.500 mensen. Hulshof is er geboren en getogen. Hij was jaren voorzitter van de plaatselijke voetbalclub en actief betrokken bij vele verenigingen in Lievelde. Zonnepark Lievelde mocht dan een manier zijn om de toekomst van zijn bedrijf te verzekeren, hij zag vanuit zijn betrokkenheid met de gemeenschap ook direct kansen voor zijn dorpsgenoten. Door het oprichten van een energiecoöperatie zouden ook zij er financiële vruchten van plukken.

Hulshof: ‘Er was echter geen interesse van dorpsgenoten om die uitdaging op te pakken. Ik had ook geen zin om een club van buiten Lievelde te benaderen, het ging om het belang van de lokale gemeenschap. Daarom heb ik het uiteindelijk zelf opgepakt. Ik ging daar heel optimistisch in, benaderde twee bekenden die direct wilden helpen.’

‘Ook Sunvest steunde ons met kennis en advies. Zij hadden al veel vaker met energiecöoperaties samengewerkt. Maar het had allemaal wel wat voeten in de aarde. We moesten statuten opstellen en documentatie aanleveren bij de AFM, hebben een aparte holding voor Zonnepark Lievelde opgericht. Het duurde drie maanden voor de bank een rekening toekende. 2022 was bovendien geen gemakkelijk jaar om leden te werven, mensen zijn onzeker over de toekomst. Achteraf gezien, was het de moeite echter allemaal waard.’

Fors bedrag

Duurzame Energie Coöperatie Lievelde (DECL) telt nu meer dan vijftig leden. Die hebben gezamenlijk 100.000 euro ingebracht. De leden verzekeren zich daarmee van een gegarandeerd rendement van 5 procent. Hulshof: ‘Dat is niet slecht in deze tijd.’ Daarnaast stelt Sunvest een deel van de opbrengst uit het park aan de energiecöoperatie ter beschikking, als agrarisch omgevingsfonds. Dit fonds wordt bijvoorbeeld benut om de groeiende wens naar extra natuurontwikkeling binnen de agrarische omgeving te ondersteunen.

‘Het is vergezocht om als boer principieel tegen zonneparken te zijn. Ik ben bovendien allereerst ondernemer. Er is behoefte aan duurzame stroom, daar speel ik op in.’

Vol overtuiging

De productiecapaciteit van Zonnepark Lievelde is voldoende om 3.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. De installatie beslaat tien hectare grond. Is het niet zonde dat die niet meer wordt gebruikt voor het produceren van voedsel? Moeten we wel landbouwgrond opofferen voor zonneparken in het kleine Nederland? Hulshof neemt een helder standpunt in.

‘Vanaf de Tweede Wereldoorlog is er van boeren gevraagd zo veel en goedkoop mogelijk te produceren. Nu zijn we in een situatie beland waarin er nog nauwelijks wat te verdienen is, zeker met de huidige energieprijzen. We verbouwen mais voor biovergassing, sierplanten en –bomen voor tuinen, olifantsgras voor bouwmaterialen, stalstrooisel en kachelbrandstof. Het is dus vergezocht om als boer principieel tegen zonneparken te zijn. Ik ben bovendien allereerst ondernemer. Er is behoefte aan duurzame stroom, daar speel ik op in.’

‘Daarnaast wordt Zonnepark Lievelde na 25 jaar ontmanteld’, vervolgt Hulshof. ‘De afspraak is dat het land dan in originele staat wordt teruggebracht zodat er weer geboerd kan worden. De groene zone die is aangelegd als landschappelijke inpassing blijft bestaan. Dat is goed voor de biodiversiteit. Iedereen wint dus – ons bedrijf, het milieu, de natuur en onze gemeenschap. Als het met alleen varkens niet lukt en met kilowatturen erbij wel, dan neem ik dat besluit ook als boer vol overtuiging en met een gerust hart.’

Sunvest: bedrijf met agrarische wortels

Respect voor de boer en de omgeving waarbinnen we het zonnepark ontwikkelen, staat voor Sunvest centraal. Het bedrijf is opgericht door twee boerenzonen, Cees van de Werken en Bert van Woudenberg. Zij begonnen in 2012 met het volleggen van agrarische daken met panelen. Zo konden deze bedrijven hun energiekosten drukken en verder verduurzamen. Steeds meer boeren wilden een minder renderend perceel inzetten voor een zonnepark. De extra inkomsten werden gebruikt om hun bedrijf uit te breiden, een steviger financieel fundament te geven of om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Zo ontstond zes jaar geleden Sunvest, ontwikkelaar van Natuurlijke zonneparken. Inmiddels hebben we meer dan 25 zonneparken gebouwd en in ontwikkeling. Bij onze Natuurlijke zonneparken is het natuurlijk opgaan in de omgeving een speerpunt. Hiervoor werken we in nauw contact met de omgeving. Het gaat vaak om een combinatie van het in agrarische conditie houden van de bodem onder en tussen de panelen én het ontwikkelen van natuur aan de randen van het park, die tegelijkertijd het zicht op de panelen wegneemt. Ook vinden we het belangrijk dat vooral de directe, vaak agrarische, omgeving mee kan profiteren. Zo werken we nu samen met Vincent Hulshof aan het uitwerken van een specifiek agrarisch omgevingsfonds. Een deel van de inkomsten uit het park gaat via de energiecöoperatie naar dit fonds.

Weten wat Sunvest voor u kan betekenen?
Bel ons vrijblijvend op 030-3410999 voor een locatiescan van uw perceel (vanaf 8 hectare) of vul het contactformulier www.sunvest.nl/contact/, dan nemen wij contact met u op.

Tags :
Delen: