Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Lanakerveld met nummering

Sunvest zoekt lokale maatschappelijke organisatie voor invulling 0.7 ha op Lanakerveld Maastricht

In het voorjaar van 2020 gunde de gemeente Maastricht de ontwikkeling van Zonnepark Lanakerveld aan Sunvest, de ontwikkelaar van Natuurlijke Zonneparken. Natuurlijke Zonneparken zijn parken die excelleren door hun goede landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Een gedeelte van het toegezegde gebied zou bestaan uit een voormalig grafveld (nr. 6).

Na vier maanden onderzoek, op initiatief van Sunvest, door studenten van de Universiteit Maastricht blijkt dat er beperkt animo van scholen is om het grafveld te bezoeken. Het vermeende grafveld is van de Bandkeramiekers, boeren uit Hongarije die zich hier tussen 5300 en 4900 voor Christus vestigden. Sunvest wilde er het skelet van een houten boerderij uit die periode neerzetten, om daar schoolklassen te leren over verduurzaming en de historie van het gebied. Dit plan is nu losgelaten. Het vermeende grafveld blijft vrij van panelen. “Er komen wel infoborden bij het zonnepark, over de geschiedenis van het Lanakerveld, energietransitie en ecologie”, zegt Joël Nolten.

Sunvest zoekt nu een lokale maatschappelijke organisatie die de grond voor langere tijd wil inzetten voor de gemeenschap. Dit kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan moestuintjes of een sportveld. Zo lang maar niets gebeurt dat dieper gaat dan veertig centimeter, kan het terrein van 0,7 hectare gebruikt worden. Op deze manier wil Sunvest het ontwerp van Zonnepark Lanakerveld verder verbeteren. Heeft u een goed plan, dat bijdraagt aan de samenleving, laat het ons weten.

Met Zonnepark Lanakerveld levert Sunvest een grote bijdrage aan de doelstelling van Gemeente Maastricht om klimaatneutraal te worden in 2030. Met een opwekvermogen van 62 MWp kan Zonnepark Lanakerveld zo’n 20.000 huishoudens voorzien van groene elektriciteit. Doelstelling van de gemeente Maastricht is om klimaatneutraal te zijn in 2030 en de regionale duurzaamheidsopgave in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES).

Plannen kunnen tot 27 november ingediend worden via: lanakerveld@sunvest.nl.

Tags :
Delen: