Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Zonnepark Lievelde Schets

Zonnepark Lievelde toonbeeld van lokale samenwerking: We delen de lasten en de lusten

De realisatie van Zonnepark Lievelde is een project naar ons hart’, aldus Thomas Dietz, projectontwikkelaar bij Sunvest. Dat zegt hij niet zonder reden. Voor de gemeente Oost Gelre was de ontwikkeling van het zonnepark een pilot. Het proces om te komen tot dit eerste zonnepark in Oost Gelre hielp de gemeente bij het maken van haar zonneparken beleid. De omgeving had een belangrijke stem in de vormgeving van het park. Daarnaast konden Lieveldenaren tegen een gegarandeerd rendement geld lenen aan het park via een nieuwe energiecoöperatie. ‘De lokale gemeenschap kon zo meeprofiteren van de opbrengst van dit zonnepark. Dat is belangrijk voor acceptatie en draagvlak, een belangrijk streven van Sunvest. Maar het verhaal van Zonnepark Lievelde is allereerst dat van Vincent Hulshof; grondeigenaar, initiatiefnemer en drijvende kracht achter dit project.’

Vincent Hulshof en zijn broer Jos boeren sinds jaar en dag in Lievelde, net ten noorden van het kerkdorp in de Achterhoek. Ze hebben van oudsher een gemengd bedrijf; verdienden hun geld met melkkoeien, varkens, visvijver, het verbouwen van aardappels, bieten en andere gewassen. Maar de tijden zijn veranderd. Anno 2022 resten alleen de varkens en in de voormalige forellenvijver wordt gevist op karpers. Opvolgers hebben de gebroeders Hulshof niet.

Stoute schoenen

‘In 2017 gingen we om de tafel voor een goed gesprek over de toekomst’, vertelt Hulshof. ‘Er moesten extra inkomsten worden gegenereerd. We hadden 470 zeugen. Opschalen naar 1000 of 1250 stuks was een optie. Dat vergt echter grote investeringen en die moeten worden terugverdiend. Welke opties hadden we nog meer, bijvoorbeeld door nevenactiviteiten te ontplooien? We stuitten op een advertentie van Sunvest die landeigenaren met interesse in een zonnepark opriep contact op te nemen. Wij trokken de stoute schoenen aan, belden en gingen zonder enige kennis van zaken blind het gesprek aan.’

Intensieve samenwerking

De kennismaking met Sunvest omschrijft Hulshof als kort en goed. De locatie was geschikt voor de ontwikkeling van een zonnepark, dat was positief nieuws. De eerste stap om het project van de grond te krijgen was het gesprek aangaan met de gemeente Oost Gelre. Die hadden nog geen beleid voor zonneparken, maar wilden wel met duurzame energie aan de slag. .

‘We troffen een enthousiaste wethouder en bekwame ambtenaren aan’, vertelt Dietz. ‘Zij zagen de ontwikkeling van Zonnepark Lievelde als een mooie pilot; een project dat kon worden aangegrepen voor beleidsontwikkeling en om ervaring met de grootschalige opwek van zonnestroom op te doen. Dit laatste ook in het kader van de omgevingswet die halverwege 2022 van kracht wordt. Zo is het dan ook gegaan.  De vergunning werd twee jaar later na veel werk verleend. Dat was de het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de grondeigenaar, de gemeente en Sunvest. Vincent was daarbij absoluut een drijvende kracht, ook in de communicatie met de omgeving.’

Praatsessies en inloopavonden

Zonnepark Lievelde wordt gerealiseerd op 10 hectare landbouwgrond. 8.5 hectare daarvan is bestemd voor zonnepanelen. Deze zijn goed voor een piekvermogen van 11 megawatt. Daarmee levert het zonne-energiesysteem voldoende stroom voor omgerekend zo’n 3000 huishoudens. De omgeving werd nauw bij de ontwikkeling betrokken. Zo organiseerden Sunvest en Hulshof praatsessies met omwonenden van zijn boerderij. Daarop volgden nog vier inloopavonden voor alle betrokkenen en geïnteresseerden; 2 van Sunvest en 2 van de gemeente. Deze leidden tot een definitief ontwerp.

De stroom uit het zonnepark wordt afgenomen door het bedrijf NieuweStroom. Zij is een relatief nieuwe energieleverancier die stroom levert aan particulieren en bedrijven. Door slim in te spelen op de door de energietransitie compleet vernieuwde stroommarkt kan zij elektriciteit tegen een zeer scherpe prijs aanbieden.

Groene zone

Dietz: ‘Het merendeel van de bevolking was positief over de komst van een zonnepark. Een aantal omwonenden maakte zich echter wel zorgen over hun toekomstige uitzicht. Daarom hebben we de richting van de zonnepanelen aangepast; van oost-west (‘dakjes’)  naar op het zuiden gericht. In het oorspronkelijke plan lagen de panelen op een hoogte van 2,6 meter, nu wordt dat een stuk lager, 1,5 meter. Ten westen van het zonnepark ontwikkelen we een groene zone van 11 meter breed en 400 meter lang met een wandelpad voor bezoekers met een verhoogd uitkijkpunt. Deze wordt aangekleed met struwelen tot 3 meter hoog, Die onttrekt de installatie aan het zicht en verrijkt de biodiversiteit. Tussen deze groene zone en de installatie plaatsen we ook nog eens een hek met bladhoudende klimop. Dat nieuwe stukje natuur blijft ook na 25 jaar, wanneer de levensduur van het zonnepark ten einde is. Nog zo’n waardevol inpassingselement is een struweelhaag van 5 meter breed aan de noordzijde.’

Verbondenheid

Lievelde heeft slechts zo’n 1500 inwoners. De gemeenschap is hecht. Hulshof is geen onbekende in het dorp, onder andere vanwege zijn activiteiten in het verenigingsleven. Daarnaast vindt het jaarlijkse buurtfeest bij hem op het bedrijf plaats. ‘Voor mij is dit zonnepark – los van het belang van verduurzaming – allereerst een zakelijke onderneming. Tegelijkertijd wil ik dat alle Lieveldenaren ervan kunnen profiteren. Vanaf de start hebben we daarom aangegeven dat financiële participatie via een energiecoöperatie mogelijk wordt. Er hebben zich echter geen mensen of organisaties uit Lievelde gemeld die zo’n coöperatie willen oprichten. Dan kun je er een externe partij bijhalen, maar ik zie dit echt als een lokaal belang. Daarom organiseer ik het nu zelf.’

Lasten en lusten

De financiering van Zonnepark Lievelde was eind juni 2022 rond. Op dat moment was ook de nieuwe energiecoöperatie operationeel die een achtergestelde lening aan het zonnepark verschaft. Deze wordt inclusief rente terugbetaald aan de coöperatie ’Dat stelt ons in staat een gegarandeerd rendement aan onze leden uit te keren’, stelt Hulshof.

‘Al met al is dit project er één naar het hart van Sunvest’, aldus Dietz. ‘Wij zetten altijd hoog in op lokale samenwerking; we delen de lasten en de lusten. Deze ontwikkeling mag dan lang duren, het bracht de gemeente wel vooruit in haar visie en beleid, en het communicatieproces was mooi en leerzaam. Wij mogen Hulshof ondersteunen bij het opzetten van de energiecoöperatie door het inzetten van onze kennis en contacten. Daarnaast werken we bij de aanleg, met name wat betreft de langschappelijke inpassing, straks zoveel mogelijk samen met lokale bedrijven. Daarmee profiteert Lievelde maximaal van de komst van dit zonnepark.’

Wilt u meer weten over deze succesvolle samenwerking of hoe dit ook bij u kan werken?

Neem contact op met Jeroen Schmaal van Sunvest: 030 3410999 of mail naar Jeroen@sunvest.nl

Tags :
Delen: