Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Afgelopen maand heeft het college van Burgemeester & Wethouders v/d gemeente Houten een besluit genomen en initiatieven voor zonneparken geselecteerd. Deze initiatieven mogen verder in de procedure om een vergunning aan te vragen voor een zonnepark binnen de gemeente.

In totaal zijn 3 initiatieven, waaronder Zonnepark Oosterlaak van Sunvest, geselecteerd om binnenkort de vergunningprocedure te starten. Het plan van Sunvest Ontwikkeling ligt aan de Tuurdijk in ‘t Goy en is ruim 17 ha groot. Een deel daarvan zal benut worden voor landschappelijke inpassingen, ook zorgen we voor natuurlijke beplanting waardoor het zonnepark goed past in de omgeving.

Unieke pilot

Het plan van Sunvest scoorde op verschillende thema’s uit het beleidskader goed. Een belangrijke meerwaarde van het plan is het behoud en mogelijk verbeteren van de bodemkwaliteit. Middels een unieke pilot voorzien wij in de opwek van duurzame energie middels zonne-energie in combinatie met onderzoek naar bodemkwaliteit en biodiversiteitsmaatregelen ten behoeve van de fruitteelt. Zo willen we na ontmanteling van zonneparken agrarische grond van topkwaliteit aanbieden die direct geschikt is voor professionele fruitteelt. Dit willen we onder andere bereiken door tussentijds bemesten en bewateren van verschillende opstellingen en door middel van monitoring en managing inzicht ontwikkelen in welke methode de beste bodemkwaliteit oplevert.

In diverse recente artikelen over zonneparken worden vraagtekens gezet bij de ontwikkeling van de bodemkwaliteit op langere termijn. Niet zelden worden deze vraagtekens gelezen als negatief bewijs. Wij hechten grote waarde aan een energietransitie die hand in hand gaat met andere doelstellingen, zoals een bodem die goed in conditie blijft en mogelijk zelfs verbetert. Sunvest heeft voor het initiëren van de pilot over behoud en verbetering van bodemkwaliteit het Duitse Fraunhofer ISE benaderd. Dit onderzoeksinstituut gaat samen met Sunvest een onderzoek opzetten waarbij direct vanaf de bouw van het zonnepark een pilot wordt gestart die de bodemkwaliteit gaat monitoren en managen. Op deze manier zal de grond tegelijkertijd gebruikt worden voor opwek van duurzame energie en zal het onderzoek naar bodemkwaliteit bijdragen aan kennis ten behoeve van de professionele fruitteelt.

Meer weten over zonnepark Oosterlaak, kijk hier.

Tags :
Delen: